Windykacja

Nasza Kancelaria oferuje także pomoc w zakresie windykacji. Pomożemy Państwu odzyskać długi nie tylko od osób fizycznych, ale także od podmiotów gospodarczych. Usługi w zakresie windykacji obejmują m. in.:

  • prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych z dłużnikami, w tym udział w negocjacjach
  • prowadzenie pozasądowych postępowań windykacyjnych
  • reprezentowanie w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi
  • reprezentowanie w postępowaniach egzekucyjnych

Postaramy się zrobić wszystko, aby osoby zobowiązane do spłaty długu, jak najszybciej zobowiązały się wypłacić zalegające zadłużenia związane z windykacją.