Obsługa prawna przedsiębiorców

  • udzielanie kompleksowego wsparcia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
  • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów, uchwał i innych aktów prawa wewnętrznego związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorcy
  • opracowywanie i opiniowanie umów pod kątem zgodności z prawem oraz zapewnienia ochrony interesów przedsiębiorcy
  • dochodzenie realizacji umów
  • wsparcie w negocjacjach
  • zakładanie spółek prawa handlowego oraz zastępstwo w procesie ich rejestracji
  • zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji publicznej
  • sporządzanie opinii prawnych