Finanse i rynki kapitałowe

Nasza pomoc prawna obejmuje także sprawy związane finansami i rynkami kapitałowymi oraz świadczenie usług doradczych w tym zakresie:

  • opracowywanie i opiniowanie projektów inwestycyjnych w zakresie sposobu i źródeł ich finansowania
  • opiniowanie i negocjowanie umów kredytowych
  • tworzenie pracowniczych programów emerytalnych