Prawo gospodarcze

Kancelaria adwokacka świadczy usługi z kompleksowej obsługi prawnej, zarówno firm-spółek prawa handlowego, a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W ramach obsługi prawnej Kancelaria zapewnia pełne doradztwo w zakresie prawa gospodarczego prowadzonej działalności gospodarczej.

Odpowiednia wiedza oraz doświadczenie pozwalają radcom prawnym tworzącym Kancelarię na proponowanie rozwiązań zmierzających do osiągnięcia założonego przez osoby zarządzające firmą celu.

Prawo gospodarcze i handlowe obejmuje m.in.:

 • Zakładanie spółek prawa handlowego
 • Przygotowanie projektów umów i statutów
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotów w KRS
 • Rejestracja spółek w KRS i dokonywanie wszelkich zmian w KRS
 • Bieżąca obsługa przedsiębiorców w zakresie korporacyjnym jak i bieżącej działalności firm
 • Prowadzenie zgromadzeń wspólników
 • Doradztwo w stosunkach wewnętrznych pomiędzy wspólnikami spółek oraz organami spółek
 • Tworzenie uchwał organów spółek i ich regulaminów.
 • Sporządzanie i opiniowanie umów
 • Negocjowanie umów
 • Zabezpieczanie wykonania umów
 • Prowadzenie spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
 • Ochrona przeciw działaniom nieuczciwej konkurencji
 • Nakazy zapłaty, pozwy
 • Zastępstwo procesowe firm przed sądami oraz organami egzekucyjnymi
 • Reprezentowanie firm przed organami administracji samorządowej i rządowej
 • Windykacja wierzytelności
 • Tworzenie, negocjowanie i rozwiązywanie umów
 • Likwidacja spółek

Jeśli więc potrzebują Państwo profesjonalnej pomocy adwokata w zakresie prawa gospodarczego, zachęcamy do zgłoszenia się do naszej Kancelarii adwokackiej.